κατορθουσῶν

κατορθουσῶν
κατορθόω
set upright
pres part act fem gen pl (attic ionic)
κατορθόω
set upright
pres part act fem gen pl (attic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”